5 slávnych bookclubov

Je prirodzené, že ľudia s rovnakými záujmami sa radi stretávajú, diskutujú o svojej záľube a vymieňajú si návzajom poznatky, skúsenosti, zážitky. A čo knihomoli? Aj tí majú predsa svoje "záujmové krúžk