Na chudý duchem se smála…

Hádej, hádej hadači, jak se Země otáčí? Kdy se znova Slunce schová nebo zda to nestačí? Hádej, hádej odpovědi, zdali koně černí, šedí svoji hřívu za přílivu místo sena z žlabu jedí? Hádej, h