C110

...Technická data:.Děrný štítek: 90ti sloupcový.Děrný štítek: 80ti sloupcový - viz http://tlustjoch.blog.cz/0911/c17Datlovat: Též datlit; psát na psacím stroji nebo na klávesnici pomocí dvou prstů, pomalu a

Slova

Včera jsem měla hlavu prázdnou, i dneska je mi do pláče. Jsou tam všechna, tiše chladnou, jen vylámat je krumpáčem. Drží se za čárky a háčky, ne, nepustí se děti hadí, jen budou s nimi oplétačky a

Stvůro? Ne.

Kolik máš, drahý, podkožního tuku, že ti v zimě není zima? A zdalipak máš taky třetí ruku ve své hnědé hlíně za očima? A máš ještě více darů, o kterých mlčíš jako hrob? Třeba srdce jak ledv

E170

...Technická data:.Foto: Karlovo náměstí, únor 2020, výřez, posprejovaná kůra.Věnováno: Novoprostoristovi, an prodává před Hlavní počtou v Praze.Novoprostorista: Prodejce Nového Prostoru.Nový Prostor: Viz h

Na chudý duchem se smála…

Hádej, hádej hadači, jak se Země otáčí? Kdy se znova Slunce schová nebo zda to nestačí? Hádej, hádej odpovědi, zdali koně černí, šedí svoji hřívu za přílivu místo sena z žlabu jedí? Hádej, h

Sloka o duze

(Ondrovi) "Mám tašku s pruhem a s věrným druhem do Alberta kráčím. A ke štěstí mi stačí seznam stručný: celozrný chléb a tvaroh nízkotučný…" 14.2.2020

TK044

...Technická data:.Blekaut: Viz Blackout.Blackout: Původem anglický název pro rozsáhlý výpadek dodávky elektřiny. v přeneseném smyslu: kolokviální výraz pro machinace při volbách (v USA), jejichž účelem jeVzpomínka na Vánoce u Čížků

Teploměr skákal nahohu a dolů a cukroví zavonělo na lince. Čížkové se sešli u vánočního stolu, tenkrát večer, 24. prosince. Tabule přichystána, jen načechrat peří a naladit hlásky na společný tó

Koloběh

(Ať se hvězdy stanou mýma očina a vítr mým sluchem…) Obléknu zemi do sněhobílých rukavic, zamrkám z oblohy a rázem zmrzne celá. Pár křehkých květů zimy cinkne a pak už nic, takhle to přece únor v

E169

...Technická data:.Foto: Zamrzlá loužička na asfaltu; Praha - Dobeška; výřez, zkontratněno; leden 2020.Habit: Z lat; 1) mnišský šat; srovnej Habitus, Habitue (abité), fr. osobna, jež pravidelně divadlo navště

Rozpočítávanka

Jeden řádek za smutek, dva kroky jsou ke štěstí, tři tečky, že neutek, kdo tě svedl na scestí, čtyři zlatky za mlčení, pět ran holí rány solí, šest dní lágru po prozření, sedm chlapů v jedné bou

TlusŤjochův kratochvilný snář 20/2

(Ve snu zakázanou zónou projížděti - dráteníka si pohněvati.) http://tlustjoch.blog.cz/2002/s87 Venčil můj milý, venčil kůzlátka. Víš, on je z vesnice a nestydí se za to. A všechno šlo jako na drátk

Š87

...Technická data:.Foto: Praha, zebra přechodová, leden 2020.Čidido: Typ šamanského chřestítka (Kočkopedie).Jak číst správně název poklesslosti: Táhni či jdi do...z Prčice: Vítek, praotec rodu Vítkoviců,

Dvojvrší

Od rána má den zamračené čelo, na srdci mi zas zamrzla závora, vítr a déšť až to zabolelo, tak to však bývá začátkem února. A těžké šedé mraky nebem plují, to sloni místo beránků modro brázd