(SOU)časnost

SOUhlasímSOUpeřímSOUložímSOUnáležíms tebou.SOUdím těSOUžím seJ SOU ale i jiná slova,která mě poSOUvajívpřed.Třeba DĚKUJI.13.5.2020

Až k smrti...

Mám zase problém s tou tvojí tlamičkou,zírá tu na mě z každého rohu.Nesoustředím se. A když už, jen maličko,ale snažím se, seč jen mohu.Ten tvůj roztomilej kukuč – jako děcko!Chaos ve mně pokaždé vyvolá.

Pomájí

Odpoledne zamračené je a tklivé,člověk šedi nebe sotva věřit chcea všechny lásky, ty jsou pomájivé,ty z ledna i ty z července.Letos jako loni bez polibkupod rozkvetlým stromem usycháma hraju si na osamělou slípku

COVIDÍM

Ovesné kaše na klíně mám plnou mísu,na talířku čeká na mě ještě jeden cornspitz,nevím jak to míváte vy, takhle na houmoffísu,já mám pocit, že sežeru všechno a nedělám nic.Pomalu a poslepu se tluču prázdn

Láska za časů Koronaviru

Láska všech podob se neptá, zda je ta pravá chvíle, prostě tu je. Neodradí ji války, neodradí ji ani nemoc. Já jsem si právě užila tři týdny lásky dětské, bezelstné, nepokrytecké. Dlouho jsme se s

Hell-o přátelé, v dnešní nelehké době neustálé hrozby virů každému už hrabe z toho, že pracuje z domova. V mnoha a mnoha případech je tam zavřen s dětmi, rodiči, zvěří, co vám buduManželství pro nikoho

Jako dvě třetiny Česka, i já byla pro zrovnoprávnění stejnopohlavních párů. Už jsem se těšila, jak jakožto členka LGBT komunity poženu svoje podřazené heterosexuály do duhových gulagů, a také na to, jak budu

Jsi člověk, ne robot!

V ranném dětství jsem uměla několik modliteb včetně desatera. Byla jsem víceméně nucena učit se modlit nevlastní babičkou. Musela jsem chodit i do výuky náboženství, což netrvalo dlouho, neboť mě kat

Ráno

Do pátečního rána jsem se probudila ještě za tmy ze zlého snu. Výhodou snů je, že je naštěstí do pár minut zapomeneme. Ale spát už nešlo. Ven z pelíšku se mně ale také ještě nechtělo. Jsem malá

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16